Nieuws

Nieuws:

02-05-2017 : start 2de Belgosino groepsaankoop zonnepanelen

26-04-2017 : Belgosino wordt geprezen in artikel in Bouwnieuws nr 3 - 2017, magazine van Bouwunie

21-03-2017 : Belgosino ontvangt "KampC cleantech voucher" t.w.v. 15742€ uit handen van dhr. Peter Bellens, gedeputeerde Prov. Antwerpen, voor onderzoek prestaties Belgosino captatienet i.s.m. VITO Mol

1-02-2017 : Afronding langlopende meetcampagne van Belgosino en VITO Mol naar prestatie Belgosino captatienet: Belgosino captatiesysteem werkt beter dan diepteboringen! Wij danken dhr. Koen Allaerts, dhr. Jad Al Koussa en dhr. Johan Vangrunderbeek van Vito voor de aangename jarenlange samenwerking.

1-1-2017 : Verhoogde premies tot 8000,-€ voor Belgosino warmtepompen voor bestaande woningen vanaf 1-1-2017

5-11-2016 :

Thuisadres Belgosino door GVA en Bond Beter Leefmilieu geselecteerd als voorbeeld van kosten efficiënt en energieneutraal bouwen dankzij uniek warmtepompconcept. 

30-4-2016 

Belgosino is te zien op RTV en ATV in rubriek "rondje provincie"

http://atv.be/programmas/rondje-provincie-rondje-provincie-zaterdag-30-april-28319

17-3-2015 :
Belgosino mag zich de trotse winnaar noemen van de eerste cleantechvoucher van de provincie Antwerpen !
Samen met Vito zal een project worden opgestart om het BelgoSino captatienet te valideren.
http://www.kampc.be/bedrijven/cleantech.html
http://www.madeinkempen.be/nieuws/20-000-euro-voor-vernieuwend-idee-in-de-bouwsector/

13-11-2014 :
Belgosino presenteert innovatief captatienet tijdens infoavond WTCB in het centrum duurzaam bouwen

Info:

Er bestaan heel wat subsidies en steunmaatregelen voor energiebesparende investeringen bij uw nieuwbouw of verbouwing. Ze gaan uit van de verschillende overheden, de distributienetbeheerders en sommige gemeenten en provincies.
Een overzicht van alle mogelijke steunmaatregelen waar u, in uw woonplaats, van kan genieten, vindt u op Energiesparen

Renovatie:

Van de netbeheerder (Eandis, Infrax) krijgt iedere klant die zijn verwarming in een bestaande woning vervangt door een warmtepomp die voldoet aan de vereisten een premie tot maximum 1700,- Euro. Voorwaarden en formulieren op Eandis, Infrax

Ook via de netbeheerder kan een premie bekomen worden voor de installatie van een zonneboiler, dit zowel voor nieuwbouw als renovatie: Eandis, Infrax
Bij combinatie van zonnecollectors met een BelgoSino © warmtepompboiler kan eveneens een premie aangevraagd worden voor de warmtepomp.

Vlaamse renovatiepremie: de Vlaamse overheid steunt investeringen voor renovatie van bestaande woningen, ook onze warmtepompen komen in aanmerking voor deze premie. Voorwaarden en formulieren op: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/vlaamse_renovatiepremie .

Nieuwbouw:

Bij nieuwbouw of grondige renovatie, zorgen onze warmtepompen voor een aanzienlijke verlaging van uw E-peil. Wanneer het E-peil onder E40 licht voor aanvragen van na 1/1/2014, is er een premie van 1800,- € + 50,- € per E-peil punt onder 40 : Eandis, Infrax
Vooral de combinatie van een BelgoSino © bodem-water warmtepomp met (PV) zonnepanelen is zeer gunstig!
Bouwaanvragen na 1/1/2015 moeten beter scoren dan E30 om de premie te bekomen.

Voor nieuwbouwwoningen kan ook een premie aangevraagd worden voor een zonneboiler via de netbeheerder. (vergunningen tot 31/12/2013)

Voor een overzicht van alle mogelijk premies voor uw gemeente: http://www.energiesparen.be/subsidies